Feiten en cijfers


Seed Valley infographic Een beknopte economische factsheet over Seed Valley blijkt onmisbaar in de vele nieuwe contacten die Seed Valley legt met o.a. politici, journalisten, studenten en buitenlandse delegaties. Daarom heeft onze partner BDO West-Friesland kengetallen verzameld bij de bedrijven in Seed Valley en het totaalplaatje samengesteld van omzetgroei, R&D bestedingen, internationale spreiding en personeelsaanwas. Daarvan is een infographic gemaakt die op één velletje A4 past. 

In 2016 is een nieuwe versie gemaakt met cijfers over de periode 2012 - 2015 en een prognoge voor twee jaar. 

Download de infographic als PDF bestand (also available in English)