De jaarlijkse Keuzegids Universiteiten 2019 is uit! Een hulpmiddel voor een goede voorbereiding op de studiekeuze. De gids telt dit jaar 71 topopleidingen en is gebaseerd op de meest actuele gegevens over toelatingseisen, de arbeidsmarkt, studiesucces en onderwijskwaliteit.

De Universiteit Wageningen komt voor de 14e keer als ‘beste universiteit’ in Nederland uit de bus. De opleiding Plantenwetenschappen van de Universiteit van Wageningen verwerft zelfs de landelijke topscore van 98 punten. Afgestudeerden hebben kennis van plantkunde in combinatie met gezondheid, techniek en onderzoek. Een mooie basis om onder andere in Seed Valley mee aan de slag te kunnen.

 

De Keuzegids vermeldt de scores voor diverse aspecten van de studie, zoals de studeerbaarheid, de studiefaciliteiten, de contacturen, praktijkgerichtheid of de kwaliteit van de docenten. De Keuzegids Universiteiten 2019 is gebaseerd op een aantal bronnen, waaronder een selecte groep vragen uit de Nationale Studenten Enquête (NSE), VSNU en Vereniging Hogescholen(studiesucces), ROA (arbeidsmarkt)  en NVAO (accreditaties).

Score (punten) per opleiding
Plantenwetenschappen98
Bos- en Natuurbeheer94
Moleculaire Levenswetenschappen86
Agrotechnologie84
Biologie84
Biotechnologie84
Internationaal land- en waterbeheer84

 

Bron: website WUR