Maria Fernandéz de Bobadilla wint de East-West Seed afstudeerprijs voor Plantenwetenschappen. De jury spreekt vol lof de over complexiteit van haar onderzoek. Maria onderzocht hoe meerdere stressfactoren van invloed zijn op planten en kwam met nieuwe hypotheses die bruikbaar zijn in vervolgonderzoek.

Maria heeft onderzocht hoe roestschimmel de samenstelling van bladeren in zwarte populieren beïnvloedt en hoe dit tegelijkertijd van invloed is op het voedingsgedrag van rupsen. Zij maakte hierbij gebruik van chemische analyse in combinatie met genetisch onderzoek en onderzoek naar het gedrag van insecten.
Maaike Groot vertegenwoordigt East-West Seed in Europa. “Onderzoek zoals dat van Maria leert ons meer over hoe planten reageren op schadelijke invloeden. Dat is de start voor nieuwe verbeteringen in gewassen.”

East West Seed afstudeerprijs