m_news_1932East-West Seed staat op de 28ste plek in de Fortune Change the World list van 2020. “Doing well by doing good”: onder dit motto werden 53 for-profit bedrijven geselecteerd voor de lijst van 2020. De bedrijven in de lijst maken een grote sociale impact of hebben een positieve impact op het milieu, juist door hun winstgevende strategieën. East-West Seed maakt hun impact in het segment volksgezondheid/voeding.

East-West Seed heeft sinds 1982 al bijna 20 miljoen kleine boeren in Zuidoost-Azië geholpen, door het leveren van kwalitatief goed zaaigoed. Inmiddels ondersteunt het bedrijf ook boeren in Afrika en Zuid-Amerika. Naast het leveren van kwalitatief zaaigoed, worden de boeren ook getraind. Met de East-West knowledge transfer worden 100.000 boeren jaarlijks geschoold in kennis over de productie. Zo kunnen zij hun opbrengsten vergroten.