Valuable facts – Een actuele economische infographic over Seed Valley met trends over omzetcijfers, innovatiebestedingen en personeelsaantallen.

De factsheet is als PDF te downloaden (Nederlandstalig en Engelstalig)

De werkgelegenheid in onze sector neemt toe. Nederlandse vestigingen groeiden met 12% in aantal medewerkers in de periode 2012 – 2015. Deze groei wordt onder meer aangewakkerd door de stevige personeelsgroei in buitenlandse vestigingen (22%). Plantenveredeling en zaadtechnologie draait om hoogopgeleide specialisten: van het Nederlandse personeelsbestand heeft 41% een hbo- of academische opleiding.

De omzetgroei in deze periode bedroeg 21%, met 2015 als beste jaar (+10%). In dat jaar werd een gezamenlijke omzet van € 1,2 miljard gerealiseerd. De verwachte omzetgroei voor het lopende en volgende jaar is 9%, respectievelijk 7%.

Van de totale omzet wordt 86% in het buitenland behaald, waarvan 39% in Europa en 47% in de rest van de wereld. Daarin is een verschuiving opgetreden: tot 2011 was de groei nog het sterkst in de Europese markt. De laatste jaren komt de groei vooral van buiten Europa.

De investeringen in research & development nemen toe: van 15,6% in 2011 naar 16,4% in 2015. Dit percentage is beduidend hoger dan de gemiddelde R&D intensiteit in het Nederlandse bedrijfsleven (2,16% in 2014, bron).

Net als in 2012 heeft onze partner BDO Westfriesland binnen het bedrijvencluster Seed Valley de gegevens over drie boekjaren en een prognose voor twee jaar opgevraagd, geconsolideerd en tot grafieken verwerkt. Illustrator Pepijn Berghout tekende voor een nieuw grafisch ontwerp.

De factsheet is als PDF te downloaden (Nederlandstalig en Engelstalig)