Wie maakt de beste lessenserie over plantenbiologie?

Om ook in de toekomst topgroenten te kunnen blijven ontwikkelen, zijn meer leerlingen nodig die kiezen voor een vervolgstudie in de plantenbiologie. Het Enkhuizer bedrijf Enza Zaden, een wereldtopper in de veredeling van groenten, wil het onderwijs in de plantenbiologie op havo en vwo een extra stimulans geven. Daarom stelt het bedrijf samen met het Nederlands Instituut voor Biologie en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen een prijs in voor de docent die de beste lessenserie maakt over moderne plantenbiologie.

De prijs bestaat uit een flink geldbedrag en een interessante excursie met leerlingen naar de innovatieve kassen, onderzoekslabs en proefvelden van Enza Zaden. Winnaar wordt de docent die de beste lessenserie over plantenbiologie maakt. Inzendingen worden beoordeeld door een hoogleraar plantenbiologie en vertegenwoordigers van brancheorganisatie Plantum en de Commissie Vernieuwing Biologie Onderwijs. Bij de drie beste inzendingen wordt ook de mening van de leerlingen meegewogen.

Het tijdschema is als volgt:

  • Aanmelding tot 15 april 2014 bij vandenoever@nibi.nl 
  • Eind april ontvangen deelnemers de voorwaarden waaraan de inzending moet voldoen.
  • Inzenden kan tot half juni. In de zomer gaat de jury aan de slag. 
  • De prijsuitreiking is in november bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem.