Untitled-design-2Sow to Grow in Enkhuizen biedt een gratis lesprogramma aan voor derde en vierde klassen van vmbo, havo en vwo. Dankzij een nieuwe gift van Seed Valley partner Syngenta is er een interactief programma voor middelbare scholieren opgezet. Leerlingen krijgen een dagdeel les over plantenveredeling, het kruisen van planten en spelen een simulatiespel. Hiermee hopen Sow to Grow en Syngenta leerlingen te inspireren bij de keuze van het vakkenpakket of de beroepskeuze.

Leerlingen van groep zeven en acht hadden al eerder toegang tot een gratis lesprogramma bij het museum. Deze klassen krijgen een tour door het museum en voeren daarna proefjes en praktische opdrachten uit. Zowel de basisschoolleerlingen als de middelbare scholieren worden begeleid door een vrijwilliger met ervaring in het vakgebied.

Het lesprogramma is al ontwikkeld en middelbare scholen kunnen zich hier opgeven. Docenten kunnen specifieke onderwerpen inbrengen om zo gewenste leerdoelen te bereiken, in overleg met de vrijwilligers van het museum.