Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland heeft de voorbereidingen gestart voor een handelsreis naar China in 2014. Reisdoel is de provincie Shandong, waarmee Noord-Holland sinds 1995 een economische relatie heeft. In 2014 ligt de nadruk dan ook op het bieden van internationaliseringsmogelijkheden voor het (Noord-Hollandse) MKB.

Shandong is China’s grootste agrarische provincie. Het gebied is een belangrijk voedselproducent, -verwerker en -exporteur. De komende jaren wordt extra geïnvesteerd in onder meer volume, green genetics en voedselkwaliteit.

In april 2014 krijgt het Noord-Hollandse bedrijfsleven in onderstaande clusters de gelegenheid om te profiteren van de economische groei in de provincie Shandong. Onder leiding van Gedeputeerde Staten en met medewerking van het postennetwerk van de provincie wordt een tailor made programma samengesteld. Uw wensen en ambities staan centraal via match making, fact finding, bedrijfsbezoeken, profilering tijdens seminars en productpresentaties.

Zie de Factsheet

Mogelijkheden voor diverse clusters:

  • Food, agribusiness & horticulture
  • Logistiek en infrastructuur
  • Duurzame energie, water en milieu
  • Maritiem en offshore