Donderdag de 30e januari 2014, des namiddags om 4.00 uur, zal de Hooggeleerde Heer dr. ing. J.J.B. Keurentjes, vanwege de Stichting Seed Valley benoemd tot Bijzonder Hoogleraar Toegepaste kwantitatieve genetica, zijn hoogleraarsambt openlijk aanvaarden door het uitspreken van een rede, getiteld:

To reap what is sown

 

The eminent need for
quantitative genetics
in modern breeding

 

in de Aula der Universiteit, ingang Singel 411, hoek Spui.

Tot het bijwonen van deze plechtigheid worden alle beoefenaren van de wetenschap en alle belangstellenden uitgenodigd door de Rector Magnificus prof. dr. D.C. van den Boom.

In de onmiddellijke omgeving van het Spui is nauwelijks parkeerruimte; de Aula is bereikbaar met de trams 1, 2, 4, 5, 9 ,16, 24 en 25, halte Spui.