INCOTEC India pioniert op de Centraal Aziatische markt en heeft hier met veel succes het film coaten en analytisch onderzoek in de zaad industrie geïntroduceerd. Op19 januari opende het nieuwe kwaliteitscentrum voor zaadtechnologie  in Ahmedabad haar deuren.

De groei en het succes resulteren nu in de introductie van nieuwe technologieën zoals opwaardering, priming en encrustering & pillering. Deze activiteiten zijn gehuisvest in het nieuwe centrum, evenals onderzoekslaboratoria en menginstallaties voor INCOTEC India’s filmcoatvloeistoffen. Lokale partners krijgen hier ook training om het kennisniveau op het gebied van zaadkwaliteit en zaadtechnologie te verhogen. Namasté!