‘Nieuwe tomatenzaden zijn vaak duurder dan goud.’ Met dit voorbeeld illustreerde minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) het grote belang van landbouwonderzoek en innovatie voor de Nederlandse economie.

Maar welke innovaties zijn er dan nodig? Wat zijn de grote opgaven van de agri & voedselsector voor de komende jaren? Belangrijke vragen waarop op de Strategische Kennis en Innovatie Agenda (SKIA) antwoord geeft. Vorige week werd de langetermijnagenda overhandigd aan Maxime Verhagen.

Deze agenda, die richting geeft aan het innovatiebeleid van het Ministerie, beschrijft 10 speerpunten waarin trends zijn gekoppeld aan kennis- en innovatiethema’s. Voorbeelden zijn: voedselzekerheid, groene grondstoffen, verduurzaming van de economie, gezondheid en welzijn en inzet van nieuwe technologieën.

Het onderwerp veredeling keert terug in veel trends en innovatiethema’s. Zo gaat het rapport in op de kansen voor groene grondstoffen en ontwikkeling van duurzaam plantaardig uitgangsmateriaal. Agroindustrie, chemie, energiesector en de logistieke sector moeten samen de technische mogelijkheden en het economisch potentieel van planten exploreren.

Meer synergie binnen het agro-food domein, en met andere kennisgebieden (zoals chemie en humane gezondheid) is noodzakelijk voor kwaliteitsverbetering van agro-ecosystemen, verduurzaming van voedselproductie en het tegengaan van bodemuitputting.

Om doorbraken te creëren, moeten nieuwe technologieën sterk gestimuleerd worden, zonder bewezen technieken uit het oog te verliezen. Investeren in expertise waar Nederland goed in is zoals zaadveredeling in combinatie met gentechnologie, bioinformatica, nanotechnologie en synthetische biologie.

Ook staat de innovatieagenda stil bij de groeiende vraag naar hoog opgeleide “young professionals” om de technologische ontwikkelingen bij te houden, en wordt het behoud van ervaren vakkrachten als zorgpunt genoemd. Het gebrek aan imago en wervingskracht vormt een bedreiging voor het toekomstig arbeidpotentieel.

Met deze Strategische Kennis en Innovatie Agenda in de hand moeten we minister Verhagen en staatssecretaris Bleker maar snel eens uitnodigen voor een werkbezoek aan Seed Valley…