Dr. Nelleke Kreike is aangesteld als lector Green Biotechnology bij de hogere laboratoriumopleiding van Inholland in Amsterdam. Deze studierichting haakt aan op de groeiende werkgelegenheid voor hoger opgeleid laboratoriumpersoneel in onze sector.


Een lector begeleidt hbo-studenten bij het leren opzetten van (toegepast) onderzoek. Nelleke is gespecialiseerd in moleculaire plantenbiologie en zal in haar nieuwe functie veel samenwerken met het bedrijfsleven. Enerzijds om goed geschoolde mensen af te leveren en anderzijds om onderzoek op te zetten waar iedereen van profiteert.

Seed Valley wenst Nelleke veel succes en we zien uit naar een vruchtbare samenwerking.