Wat ga jij doen?!

De grote wereldvoedselvraagstukken en klimaatveranderingen zijn helder. Maar welke oplossingen mogen we verwachten van veredeling, moleculair onderzoek en bio-informatica? Dat is de indringende vraag die Seed Valley aan studenten stelt in de nieuwe campagne.

5 uitdagingen

De nieuwe campagne belicht vijf verschillende uitdagingen waar we als sector mee te maken hebben: klimaatverandering, stijgende wereldbevolking, plantenziektes, snelle technologische ontwikkelingen en diversiteit en trends in de afzetmarkt. De vraag aan de student is vervolgens: Wat ga jij doen? Ga jij iets wezenlijks bijdragen aan de maatschappij en de toekomst? join-seedvalley.nl

De vraag naar goed opgeleide medewerkers is hoog

Het vinden van de juiste mensen, zeker voor gespecialiseerde functies, is een uitdaging. Omdat alle veredelings- en zaadtechnologiebedrijven in Noord-Holland Noord hiermee te maken hebben, hebben we bijna 10 jaar geleden de krachten gebundeld en met elkaar Seed Valley opgericht. Het doel is om onze bedrijfstak op de kaart te zetten als aantrekkelijke groep werkgevers.

join-seedvalley.nlAfbeelding2Afbeelding3Afbeelding5Afbeelding4