Laboratoriumwerk neemt een steeds belangrijker plaats in bij veel zaadbedrijven en er staan in onze regio regelmatig vacatures open voor laboratoriumpersoneel op mbo-niveau. Uit het reguliere mbo-laboratoriumonderwijs stromen echter nauwelijks nieuwe analisten uit die specifieke groene kennis en vaardigheden hebben.

Anticiperend op de groeiende vraag naar gekwalificeerde analisten in onze regio heeft Seed Valley de onderwijsinstellingen Clusius Bedrijfsopleidingen en Nova College gevraagd de mbo-opleiding tot ‘Groene Analist’ vorm te geven. In april 2010 startte de eerste klas.

Deze praktijkgerichte opleiding dient twee doelen:

  • aantrekken van de (jonge) doelgroep met een specifiek leer/werktraject en een aantrekkelijk beroepsperspectief
  • verdere ontwikkeling van het huidige laboratoriumpersoneel van zaadbedrijven

In april 2011 start de volgende groep. De opleiding staat open voor personen die een arbeidsovereenkomst of leer/werkovereenkomst hebben bij een bedrijf in het plantaardig uitgangsmateriaal.

De driejarige opleiding is een beroepsbegeleidende leerweg (bbl), wat betekent dat de deelnemer minimaal drie dagen per week werkt, en gemiddeld 1 dag in de week onderwijs volgt.

De lessen vinden plaats in de praktijklocatie KassenKlas van het Clusius College in Zwaagdijk, nabij Hoorn. Deze rijkserkende opleiding leidt op tot het diploma Biotechnologisch Analist op mbo-4 niveau. Aanmelden van kandidaten (of leerwerkplekken) is nog mogelijk.

Manja Hoogeboom, hoofd van het zaadgezondheidslaboratorium bij Bejo, heeft een aantal medewerkers die de opleiding volgen. Zij is lid van de stuurgroep van deze opleiding en kan vanuit eigen ervaring vertellen over de effecten die de opleiding heeft op de ontwikkeling van haar mensen.

Lia Lauppe is coördinator van de opleiding biotechnologie aan het Nova College. Zij kan meer informatie geven over de inhoud van het onderwijsprogramma.

Zie ook de Flyer over de opleiding.