In april is de nieuwe mbo-opleiding Groene Analist van start gegaan. Deze opleiding, vormgegeven door Nova College en Clusius Bedrijfsopleiding, is het antwoord op de groeiende vraag van zaadbedrijven naar laboranten en analisten met specifieke kennis over planten en hun erfelijk materiaal.

Het laboratorium neemt een steeds belangrijker plaats in binnen het zaadbedrijf. Innovaties in de veredeling, zaadtechnologie en zaadverwerking volgen elkaar snel op en de sector krijgt de beschikking over steeds geavanceerder technologie. Aan zaadkwaliteit worden hoge eisen gesteld. De Seed Valley bedrijven zullen in de komende jaren veel nieuw talent met groene laboratoriumvaardigheden moeten binnenhalen.

De instroom van nieuw talent is echter geen vanzelfsprekendheid voor de bedrijfstak. Voor een deel is dat een imago-kwestie: het is te onzichtbaar wat zich in de bedrijven afspeelt. De beroepen, de beroepsperspectieven zijn relatief onbekend. Beroepsopleidingen zijn breder van opzet geworden en de specifieke aandacht voor het groene vakgebied is afgenomen. Onderwijs en bedrijfsleven hebben te kampen met krimpende instroom. Zo bezien is het logisch dat bedrijfsleven en onderwijs nauwer gaan samenwerken. Clusius Bedrijfsopleidingen en Nova College zijn natuurlijke partners in deze samenwerking. Beide onderwijsinstellingen zijn sterk in de regio. Clusius College is dé mbo-groenopleider en Nova College heeft sinds jaar-en-dag de laboratoriumopleidingen is huis. Zij vullen elkaar perfect aan in de aanpak die Seed Valley vraagt.

De nieuwe opleiding dient twee doelen: verdere ontwikkeling van huidige laboratoriummedewerkers van zaadbedrijven, en het aantrekken van de doelgroep die nu nog niet naar onze sector komt omdat ze er niet het juiste beeld bij heeft. Het aanbieden van de specifieke opleiding, in de vorm van een leerwerktraject, is een belangrijke stap in het zichtbaar maken van dat beroepsperspectief.

De groep van 12 deelnemers die onlangs gestart is, bestaat uit mensen die al bij een zaadbedrijf werken. Voor de volgende klas zullen de zaadbedrijven nieuwe leerwerkplekken creëren, waarvoor nieuw personeel wordt aangetrokken. Zij krijgen hun mbo-praktijkopleiding vanaf dag één in het zaadbedrijf. De zaadsector, verenigd in Seed Valley, heeft de ambitie om zo elk jaar een klas te laten starten.