vertify-logo-360x140-2-e1611244945645Sinds 1 januari 2021 is Vertify de nieuwe naam voor Proeftuin Zwaagdijk. In 35 jaar tijd is Proeftuin Zwaagdijk de regio West-Friesland ruimschoots ontgroeid. Met zeventig medewerkers en onderzoeksprojecten op honderd locaties in binnen- en buitenland werd het tijd voor een nieuwe naam, aldus directeur Johan Kos.

Al een tijdje dachten Johan Kos en zijn medewerkers na over een nieuwe naam voor Proeftuin Zwaagdijk. Sinds1 januari 2021 is die er: Vertify. De naam verwijst enerzijds naar groen (vert) en anderzijds naar het verifiëren van onderzoeksvraagstukken (verify). De keuze voor een Engels woord is gemaakt omdat er internationaal wordt geopereerd. “We zijn al lang geen regionaal clubje meer”, aldus Kos, die sinds 1989 directeur is. “De naam Proeftuin Zwaagdijk dekte de lading niet meer. We doen zaken met relaties in binnen- en buitenland en dan komt Proeftuin Zwaagdijk niet zo goed meer over.”

Andere wereld
Niet alleen de wereld rondom het onderzoeksbedrijf is veranderd, ook binnen Vertify is er de afgelopen jaren het nodige gewijzigd. “We hebben nieuwe medewerkers aangenomen met een hbo- of universitaire opleiding. Die willen graag de uitdagingen aangaan waarvoor de sectoren staan waarin we actief zijn. Dit zijn de akkerbouw, glasgroenten, sierteelt onder glas, bloembollen en vollegrondsgroenten. In al die sectoren is veel gaande. De tijd ligt achter ons dat we daar vooral proeven deden om een nieuw middel te testen. Deze tijd vraagt om onderzoek dat over sectoren heen gaat. Dat merkten we al toen we samengingen met Demokwekerij Westland. Problemen waar de open teelten nog volop mee zaten, waren in de glastuinbouw al uitgezocht of lagen al in onderzoek. Dat proces gaat alleen maar verder.” Kos noemt een paar recente voorbeelden die ook de bloembollensector raken. “We zijn partner in bijvoorbeeld de PPS Onkruidbestrijding. Daarin werken akkerbouw, glastuinbouw en bollenteelt samen. Ook de PPS Op weg naar virusvrij en afzetgericht telen gaat over meer dan alleen bloembollen. Daarin investeren ook Hosta-telers.”

Kennis delen
Naast een nieuwe naam heeft Vertify ook twee termen bedacht die duidelijk maken waarvoor Vertify staat: explore en explain, ofwel onderzoek en uitleg. “Daarmee willen we ons onderscheiden van andere onderzoeksinstanties”, aldus Kos. “Dat we onderzoek doen is logisch, maar dat we de kennis die we opdoen delen met ondernemers is een essentieel onderdeel van ons werk. In totaal komen in een normaal jaar tussen de 35.000 en 40.000 bezoekers naar onze open dagen. Dat zijn mensen uit binnen- en buitenland. Op die dagen kunnen we de kennis uitdragen die voortkomt uit ons onderzoek.”

Bron: Greenity