De Noord-Hollandse zaadsector profileren als groep van moderne, aantrekkelijke werkgevers waar je werkt aan oplossingen voor uitdagende voedselvraagstukken. Dat is de ambitie van Seed Valley, en Rabobank West-Friesland neemt daar al sinds 2011 actief een aandeel in. Onlangs werd het partnerschap voor drie jaar verlengd.

Meerwaarde voor de toekomst creëren

Banking for Food is de visie van de Rabobank op voedselzekerheid en haar rol als coöperatie, zegt Ronald Bleeker, directievoorzitter van Rabobank West-Friesland. ‘De zekerheid van de voedselvoorziening raakt ons. Als gevolg van een groeiende en steeds welvarender wereldbevolking zal de vraag naar voedsel tot 2050 met 60% groeien. Van boeren en tuinders wordt gevraagd hun opbrengsten te vergroten, met minder gebruik van grondstoffen, land, water en meststoffen. Dat kan door het breder en beter toepassen van bestaande kennis en technologieën en door het stimuleren van innovaties. Seed Valley draagt daar op alle vlakken aan bij. Wij versterken elkaar optimaal in onze ambities’,

Erwin Cardol, programmamanager van Seed Valley: ‘Wij positioneren de zaadsector als duurzaam, hoogwaardig en innovatief, en geven jongeren inzicht in de wetenschap en technologieën die verbonden zijn met onze bedrijfstak. In onderwijsprogramma’s laten we zien welk maatschappelijk belang onderzoek naar planten heeft. Daarmee proberen we de toekomstige arbeidskrachten te boeien. Zij zullen hun bijdrage gaan leveren aan de oplossing van wereldwijde voedselvraagstukken. Dat is een speerpunt waar Rabobank zich met haar ‘Banking for Food‘ programma ook op richt.’

Elkaar ontmoeten, informeren en aanspreken

Door middelen en expertise beschikbaar te stellen en samen te sparren, kunnen we nog meer voor de zaadsector betekenen,’ vervolgt Ronald. ‘Het gaat om elkaar ontmoeten, informeren en aanspreken.’ Seed Valley organiseert regelmatig inhoudelijke bijeenkomsten en netwerkmomenten. ‘Rabobank West-Friesland heeft letterlijk en figuurlijk een aandeel in onze doelstellingen en belangen,’ stelt Erwin. ‘De deelname van de bank vergroot onze kennis en geloofwaardigheid. Samen kunnen we onze betrokkenheid in diverse programma’s lokaal voorzetten en inmiddels ook (inter)nationaal uitbreiden.’

Rabobank en Seed Valley

Ronald Bleeker (l) en Erwin Cardol in de demokas van Ergon Seed, een klein Enkhuizens bedrijf dat zaden voor o.a. tomaat, paprika, komkommer en meloen exporteert naar landen rond de Middellandse Zee, het Midden-Oosten en Oost-Europa.