Rutger Las (Wageningen Universiteit) ontving op 28 november de East-West Seed Afstudeerprijs voor Plantenwetenschappen (5000 euro) bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) te Haarlem. Hij ontving deze Jong Talent prijs voor zijn onderzoek naar verschillende strategieën die planten toepassen als reactie op aanvallen van plantenetende insecten. Deze nieuwe Jong Talent Afstudeerprijs wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt. East-West Seed wil hiermee de studie in plantenwetenschappen stimuleren.

Rutger Las ontvangt zijn prijs uit handen van Maaike Groot van East-West Seed. 

Circa de helft van de miljoen beschreven insectensoorten voedt zich met planten. Planten zijn echter geen passieve slachtoffers van insectenvraat; ze reageren effectief op beschadiging. Rutger onderzocht of eenjarige planten en meerjarige planten uit de familie van de Kruisbloemigen (waaronder koolplanten) verschillen in hun reactie op aanvallen van rupsen van het Grote Koolwitje. Hij richtte zich op het meten van het reproductiesucces (de hoeveelheid zaden), groei en verdediging. Ook onderzocht hij sterftecijfers van de rupsen, de aantrekking van sluipwespen (de natuurlijke vijanden van de rupsen) en natuurlijke bestuivers.

Omdat de groei en reproductie van eenjarige planten tot één seizoen is beperkt, reageren deze planten direct op de plaatsing van de eitjes door sneller en meer bloemen te produceren. Hierdoor rijpen de zaden van de plant eerder en ontsnapt de plant aan zijn belagers. Meerjarige planten investeren als reactie op rupsenvraat eerder in bladeren en wortels (vegetatieve organen), zodat ze overleven naar het volgende seizoen.

Bijzonder is dat Rutger meerdere factoren tegelijk in dezelfde plant onderzocht binnen één seizoen. De resultaten geven inzicht in het complexe netwerk van interacties tussen herbivoren, bestuivers, en de groei en reproductie van planten. Zijn onderzoek heeft geleid tot een grootschalige vergelijkende studie naar de effecten van herbivoren op eenjarige en meerjarige planten. De jury is onder de indruk van de originaliteit en uitvoering van dit onderzoek, de grote betekenis ervan voor het beter begrijpen van de natuurlijke interacties tussen planten en hun vijanden, en de fraai uitgevoerde thesis.

Rutger werkt op dit moment als docent op een scholengemeenschap en gaat binnenkort als docent toegepaste biologie bij de HAS in Venlo aan de slag.

De East-West Seed Afstudeerprijs voor Plantenwetenschappen wordt uitgereikt door Maaike Groot, Company Representative Europe East-West Seed. De jurering was in handen van de KHMW. Deze maatschappij jureert nog tal van andere belangrijke wetenschappelijke prijzen.