Het gemeentebestuur van Schagen heeft besloten tot een jaarlijkse bijdrage van € 2.500,- aan het projectbureau van Seed Valley. Het grote belang dat wordt gehecht aan de zaadsector ligt in lijn van de meerjarenvisie 2014-2018 van de gemeente. In het coalitieakkoord van CDA, VVD en PvdA is het als volgt in een actiepunt beschreven: ‘Hoogwaardige werkgelegenheid, onder andere door het stimuleren van de Bio en Seed Valley.’

Dat de zaadveredelingsbedrijven rond Warmenhuizen geconcentreerd zijn en daar kunnen groeien, is in lijn met provinciaal beleid. Rond Warmenhuizen is een groot gebied aangewezen als zaadveredelingsconcentratiegebied voor toekomstige uitbreidingen. Dit versterkt de economische positie van de zaadveredelingssector in de gemeente Schagen. De mensen die in deze sector werken, vinden als pluspunt dat de leefomgeving aantrekkelijk is. Schagen wil natuurlijk ook daarom de uitstraling van Seed Valley stimuleren.

In de gemeente Schagen bevinden zich de zaadbedrijven Bejo, Nickerson-Zwaan en Kees Broersen Zaden.

vlnr: Erwin Cardol (programmamanager Seed Valley), Jos Beemsterboer (wethouder Schagen) en Kees Mosch (MT-lid Bejo Zaden en bestuurslid Seed Valley)