In september 2011 start de volgende groep leerlingen aan de mbo-opleiding tot Groene Analist. Deze opleiding, vormgegeven door Nova College en Clusius Bedrijfsopleidingen, is het antwoord op de groeiende vraag van zaadbedrijven naar analisten met specifieke kennis over planten en hun erfelijk materiaal.

De nieuwe opleiding dient twee doelen: Ten eerste een (jonge) doelgroep aantrekken met een specifiek leer/werktraject en een aantrekkelijk beroepsperspectief en ten tweede de verdere ontwikkeling van het huidige laboratoriumpersoneel van zaadbedrijven.

In september 2011 start de volgende groep. Onlangs hebben Bejo, Enza Zaden en Incotec de werving gestart voor minimaal zes nieuwe leerling-analisten. De leerlingen krijgen een salaris en een arbeidscontract voor bepaalde tijd. Op de leer/werkplek bij het zaadbedrijf worden ze begeleid door een praktijkbegeleider.

Deze groep nieuwe instroom wordt aangevuld met laboranten en analisten die al bij een zaadbedrijf werken en nu de kans grijpen om een MBO diploma op niveau 4 te halen.

De driejarige opleiding is een beroepsbegeleidende leerweg (bbl), wat betekent dat de deelnemers minimaal drie dagen per week werken en gemiddeld 1 dag in de week onderwijs volgen. Deze rijkserkende opleiding leidt op tot het diploma Biotechnologisch Analist op mbo-4 niveau.

Solliciteren op één van de nieuwe leer/werkplekken is nog mogelijk tot 17 juni 2011. Ook analisten en laboranten die een arbeidscontract hebben bij een bedrijf in de agri/food kunnen zich nog aanmelden.

Meer info

Laboratoriumwerk neemt een steeds belangrijker plaats in bij zaadbedrijven en er staan regelmatig vacatures open voor laboratoriumpersoneel op mbo-niveau. De instroom van nieuw talent is echter geen vanzelfsprekendheid voor onze bedrijfstak Uit het reguliere mbo-laboratoriumonderwijs stromen nauwelijks nieuwe analisten uit die specifieke groene kennis en vaardigheden hebben.

Zo bezien is het logisch dat bedrijfsleven en onderwijs nauwer zijn gaan samenwerken om deze situatie te verbeteren. Clusius Bedrijfsopleidingen en Nova College zijn hierin de natuurlijke partners. Beide onderwijsinstellingen zijn sterk in de regio. Clusius College als dé mbo-groenopleider en Nova College heeft sinds jaar-en-dag de laboratoriumopleidingen is huis. Zij vullen elkaar perfect aan in de aanpak die Seed Valley vraagt.