Simon Groot, oprichter van East-West Seed, heeft vandaag de Mansholt Business Award for Sustainable Entrepreneurship ontvangen. Het Wageningen Universiteits Fonds reikt deze prijs uit aan een succesvolle, enthousiasmerende ondernemer die ergens ter wereld een duurzame maatschappelijke impact heeft.

Simon Groot ontvangt deze prijs voor de manier waarop zijn zaden, maar vooral zijn kennis en kunde hebben geholpen om miljoenen kleinschalige boeren in tropische gebieden zich te laten ontwikkelen van zelfvoorzienend naar ondernemer. Met hulp van East-West Seed hebben zij hun inkomen, hun eigen leven en dat van hun omgeving kunnen verbeteren. Zij zijn nu de ondernemers die bijdragen aan decennia van sterke economische groei in de landen in Zuidoost Azië.

Simon Groot - Oprichter East-West Seed

©foto Duco de Vries

De award is vernoemd naar Sicco Mansholt, de Nederlandse boer, verzetstrijder en minister van Landbouw. Mansholt speelde als minister een belangrijke rol in de na-oorlogse voedselvoorziening en modernisering van de landbouw. Zijn beleid leidde tot investeringen in onderzoek en onderwijs, en zette in op schaalvergroting. Hij geldt als de geestelijke vader van het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid, waarin subsidies werden ingezet om agrariërs meer inkomenszekerheid te geven.

Aan de Mansholt Business Award, die eens per drie jaar wordt uitgereikt, is een geldbedrag verbonden van €25.000

Over Simon Groot en East-West Seed.

In 1982 stapte Simon Groot uit het voormalig familiebedrijf Sluis & Groot en besloot zijn Westerse kennis van groentezaden naar het verre Oosten te brengen. Hij had daar met eigen ogen gezien dat het miljoenen kleinschalige, arme boeren aan kennis en kunde ontbrak om groente van hoge kwaliteit te produceren op een rendabele manier. In de 33 jaren die volgden, ontwikkelde East West Seed zich tot een groentezadenbedrijf van wereldklasse.

De zaden van Simon Groot, maar vooral zijn kennis, hebben miljoenen boeren in tropische gebieden geholpen om zich te ontwikkelen van zelfvoorzienend naar ondernemer. Ondernemers die nu bijdragen aan decennia van sterke economische groei in de landen in Zuidoost Azië.

Het voorlichtingswerk in de tropische tuinbouw is inmiddels ondergebracht bij de East West Seed foundation. Een organisatie van lokale, goed opgeleide teeltspecialisten deelt zijn kennis en best practices met groepen kleine boeren en helpt hen hun teelt te professionaliseren en intensiveren.

Het hoofdkantoor van East West Seed is gevestigd in Bangkok, Thailand, met dochtervestigingen in de Filippijnen, India, Indonesië, China, Guatemala, Tanzania, Vietnam en Myanmar. Het bedrijf blijft zich hard uitbreiden want er zijn nog miljoenen boeren in de tropen van Azië, Afrika en Zuid Amerika die met een beetje hulp hun inkomen, hun eigen leven en dat van hun omgeving kunnen verbeteren.

Oprichter Simon Groot reist op zijn 81e nog meermaals per jaar naar het verre Oosten, waar zijn bedrijf inmiddels 4,000 medewerkers telt.