Vandaag gaat in Zwaagdijk de bedrijfsopleiding ‘Telen zonder daglicht’ van de HAS Hogeschool van start. Op initiatief van bedrijven in Seed Valley biedt de HAS deze opleiding nu, behalve in haar vestigingen in Den Bosch en Venlo, ook in Noord-Holland Noord aan. Dat HAS Kennistransfer deze bedrijfsopleiding naar de regio brengt, is te danken aan slimme en snelle samenwerking in Seed Valley-verband. Bij veredelingsbedrijven en telers is veel behoefte aan een praktijkgerichte opleiding op hbo-niveau over innovatieve LED- en teeltsystemen.

Mark Keulen, directeur / eigenaar van het zaadteeltbedrijf SeedCare, nam het initiatief om de HAS te vragen de opleiding in Seed Valley te organiseren. Voorwaarden vanuit Den Bosch waren voldoende aanmeldingen en een trainingslocatie met de juiste faciliteiten. Keulen peilde eind 2015 de belangstelling voor de training bij andere Seed Valley partners en nam contact op met Johan Kos van Proeftuin Zwaagdijk. De Proeftuin had al een nieuwe klimaatcel in aanbouw, en Kos had er wel oren naar om de opleiding te huisvesten. De bouw van de klimaatcel werd in een hogere versnelling gezet en vanaf 17 februari biedt zijn nieuwe LED-opstelling tijdelijk onderdak aan docenten van de HAS, een gastdocent van Philips en de cursisten en hun plantmateriaal.

Veel bedrijven in de sector tuinbouw en uitgangsmateriaal bestuderen de toekomstscenario’s en businesskansen van werken met LED. Technologieontwikkeling rond LED, klimaatcellen en automatisering maakt het mogelijk om – onafhankelijk van zonlicht – planten te bestuderen en te telen in gesloten ‘plant production units’, waarin zeer efficiënt wordt omgesprongen met water, energie en voedingsstoffen. 

Deze innovatieve vorm van plantenteelt vergt echter veel specialistische kennis over de invloed van o.a. de lichtkleur, -intensiteit en daglengte. Ook de bestuiving, het gedrag van ziekteverwekkers en de vochthuishouding in en om de plant verandert bij gebruik van LED-verlichting. Niet alleen bij veredelingsbedrijven, maar ook bij groente- en bloementelers is veel behoefte aan een praktijkgerichte opleiding op hbo-niveau over innovatieve LED- en teeltsystemen.

Het merendeel van de 21 cursisten aan Telen zonder daglicht is afkomstig van bedrijven in Seed Valley, de rest komt van zaadbedrijven buiten de regio of van groente- en bloementelers. De belangstelling voor de opleiding was groter dan het aantal plekken in de klas, dus er wordt al gekeken naar een volgende editie, later in het jaar.