Het ministerie van LNV stelt €10 miljoen beschikbaar voor innovatieve plantenveredeling die bijdraagt aan duurzamere teeltmethoden.  Bij duurzame teelt gaat het bijvoorbeeld om plantenrassen die minder afhankelijk zijn van gewasbeschermingsmiddelen, minder mest nodig hebben of beter tegen droogte kunnen.

Ook zouttolerantie van gewassen speelt een rol. Als gevolg van klimaatveranderingen nemen de beschikbaarheid van zoet water en geschikte landbouwgrond af. Een gewas dat zouttolerant is, kan bij grotere concentraties zout nog water opnemen, waardoor teelt op verzilte grond, of irrigatie met zout water mogelijk is.

Bron: Website Ministerie van LNV