Zes nieuwe CIV T&U modules, waaronder de module Veredeling, zijn overhandigd aan Loek Hermans, voorzitter van het topteam Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. De onderwijsmodules, die elk een innovatief thema op het gebied van tuinbouw behandelen, zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen binnen Expert Ontwikkel Teams (EOT’s). Zo werkten experts van Bejo Zaden, Kieft Seeds en Syngenta aan de module Veredeling


De student (mbo) verkrijgt in deze module een basiskennis van veredeling, genetica en leert over het opzetten van veredelingsproeven. Han Sasbrink van Kieft Seeds en Erwin de Jong van Syngenta leggen dit uit in de korte film.

Naast de theorie die door de experts is beschreven, bestaat de onderwijscontent uit praktische cases en projectweken. De modules worden (vanaf dit najaar) beschikbaar gesteld aan het reguliere- en het cursusonderwijs zoals bedrijfsopleidingen.