Factsheet

EFactsheet Seed Valleyen beknopte economische factsheet over Seed Valley blijkt onmisbaar in de vele nieuwe contacten die Seed Valley legt met o.a. politici, journalisten, studenten en buitenlandse delegaties. Daarom heeft onze partner BDO West-Friesland kengetallen verzameld bij de bedrijven in Seed Valley en het totaalplaatje samengesteld van omzetgroei, R&D bestedingen, internationale spreiding en personeelsaanwas.

In 2016 is een nieuwe versie gemaakt met cijfers over de periode 2012 – 2015 en een prognose voor twee jaar.

Download PDF Gedrukt A4 exemplaar aanvragen English version