De investeringsplannen voor een nieuw researchcentrum van Nickerson-Zwaan in de gemeente Harenkarspel worden gehinderd door het grillige karakter van de Gemeenteraad aldaar.

Nickerson-Zwaan overlegt al sinds 2005 met de Raad over verplaatsing van haar researchcentrum. In 2009 ging de Raad akkoord met nieuwbouw op locatie Moorsmeer, maar na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 draaide de nieuwe Gemeenteraad deze beslissing schielijk terug.

Daarmee werpt ze het bedrijf zes jaar terug in de tijd en zijn torenhoge voorbereidingskosten voor niets gemaakt. Het vertrouwen in het gemeentebestuur is beschadigd en gevreesd moet worden dat het hoogwaardige groenteveredelingsonderzoek van Nickerson-Zwaan uit de regio zal vertrekken.

Deze week deed Nickerson-Zwaan met een grote advertentie in de regionale krant een dringend beroep op bewoners om de gemeenteraad van Harenkarspel aan te spreken op de consequenties van haar onberekenbare beleid…

Nickerson-Zwaan_oproep.pdf