En die lift gaat omhoog. Wageningse instroomcijfers voor de studies plant sciences en plant biotechnology vertonen een spectaculaire stijging: 3 tot 4 keer zoveel studenten als in 2003.

Voor volgend studiejaar komt de prognose voor eerstejaars plantenwetenschappers al ruim boven de 40 inschrijvingen. Diverse campagnes en wervingsactiviteiten werpen dus hun vruchten af. En niet toevallig: Plantenwetenschappen aan de WUR is ook gewoon een hele goede opleiding.

In het groene mbo en hbo zijn vergelijkbare trends waarneembaar. Seed Valley is daar best trots op en we blijven dus op volle kracht meewerken aan de Summer School en voorlichtingsdagen.