Peter Karssemeijer wint de East West afstudeerprijs voor Plantwetenschappen. De jury prees zijn doordachte onderzoeksmethode en heldere verwerking van zijn onderzoeksdata. Peter onderzocht hoe het afweermechanisme van de zwarte mosterdplant tegen bladluis de aantrekkingskracht op bestuivers beïnvloedt. Het onderzoek leert ons dat sommige schadelijke insecten een voordeel kunnen opleveren voor de bestuiving van plantenrassen.

Planten beschermen zichzelf tegen plantenetende insecten doordat zij toxines en andere stoffen produceren die schadelijke insecten op afstand houden. Peter is de eerste die onderzocht hoe het afweermechanisme tegen bladluis in bloeiende mosterdplanten van invloed is op de aantrekkingskracht van zijn bestuivers.

Bestuivers zijn onmisbaar in de productie van groenten. Het onderzoek biedt nieuw inzicht in hoe ecosystemen kunnen worden ingezet in duurzame voedselproductie. De resultaten gebruikt Peter voor vervolgonderzoek tijdens zijn PhD-traject.

De prijs werd uitgereikt door Maaike Groot. Maaike vertegenwoordigt East-West Seed in Europa.

East West Afstudeerprijs