Voldaan kijken we terug op een enerverend symposium ter ere van vijf jaar Seed Valley. De hele Noord-Hollandse zaadsector over de vloer, netwerkend verstrengeld met acht kennisinstellingen en een doorsnee door alle bestuurslagen, in wat we zo mooi de ’triple helix’ noemen. Alle gasten en sprekers: wat fijn dat u er was!

Fotoalbum 1 oktober