Onlangs presenteerde Erwin Cardol de toekomstvisie ‘Seed Valley 2030’ aan de Enkhuizer politiek. Het betreft de (langetermijn-) visie op bestemming van het gebied Westeinde Zuid.

Westeinde Zuid is één van de potentiële woningbouwlocaties waarover de gemeenteraad van Enkhuizen binnenkort een besluit neemt. Stichting Seed Valley staat echter op het standpunt dat aan het Westeinde prachtige kansen liggen om een themagericht bedrijventerrein met een onderscheidend profiel te ontwikkelen. Een businesspark terrein waar specialistische bedrijven en start-ups uit de zaadsector en green tech een plek kunnen vinden. Op één terrein samengebracht met de bijbehorende dienstensector, onderwijs en onderzoek.