1 2 3

Seed Valley bestaat 10 jaar. En wie jarig is… trakteert!

In de afgelopen 10 jaar groeide Seed Valley uit tot een succesvol netwerk van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden.
Samen vormen de bedrijven hét internationale centrum voor plantenveredeling en zaadtechnologie, gelegen in Noord-Holland.
Vanuit het projectbureau Seed Valley worden allerlei activiteiten opgezet om de sector onder de aandacht te brengen van o.a. studenten.
Om het succes van een 10 jaar lange samenwerking te vieren, trakteert Seed Valley alle collega’s op ijs!

De komende weken rijdt de ijstruck langs alle bedrijven en krijgt iedere collega een Seed Valley mok, met daarin ijsbolletjes naar keuze.
We troffen het op onze eerste ijsdag! Met een overheerlijk zonnetje hebben we collega´s van Incotec en Syngenta in het ijs gezet.