De TTiGG Best Poster Award – mede mogelijk gemaakt door Seed Valley – gaat dit jaar naar Aarón Vélez Ramírez van Wageningen University. Op zijn poster presenteerde hij zijn onderzoek naar het mechanisme dat tomatenplanten lichttoleranter maakt.

De bladeren van moderne tomatenrassen raken beschadigd als ze teveel uren per dag belicht worden. Wilde tomatenrassen blijken echter ongevoelig te zijn tegen continue belichting.  Vélez Ramírez en zijn collega’s localiseerden het gen dat in wilde rassen zorgt voor deze ongevoeligheid. Als dit gen wordt geïntrodeerd in een moderne kastomaat, kan de productiviteit van de kastomaat toenemen.

Vélez Ramírez voert zijn onderzoek uit in samenwerking met Monsanto.