Wageningen Business School, BreedWise en TTI Groene Genetica organiseren workshop Opleidingsbeleid.

De kwaliteit van uw medewerkers bepaalt het succes van uw organisatie in grote mate, maar zijn uw medewerkers goed voorbereid op de uitdagingen van de toekomst? Investeert uw organisatie duurzaam in hun competenties?

De workshop Opleidingsbeleid Bedrijven van TTI Groene Genetica in samenwerking met Wageningen Business School en BreedWise, helpt u om het opleidingsbeleid vorm te geven, waardoor professionals worden uitgedaagd om zich te blijven ontwikkelen.

De workshop wordt georganiseerd op 14 en 29 maart 2011.

Zie de leaflet voor meer informatie,of neem contact op met Janine Luten van Wageningen Business School (0317-483223).