The Genetic Complexity of a Flower

18:57
Video poster: The Genetic Complexity of a Flower

De genetica van bloemen is zeer complex. Hoe kun je een blik werpen op het DNA en de bepaalde eigenschappen van een plant kennen? Als je dat kunt, kan dat veredelaars helpen om sneller te veredelen en gemakkelijker interessante eigenschappen te vinden. In deze Talk vertelt Nelleke, Lector Groene Biotechnologie aan Hogeschool Inholland, uitgebreid over welke DNA-technologieën plantenveredelaars eigenlijk kunnen helpen om die mooie bloemen voor de toekomst te maken.