Water management, from open-field cultivation (onions, beets) or greenhouse horticulture (hydroponic cultivation)

20:45
Video poster: Water management, from open-field cultivation (onions, beets) or greenhouse horticulture (hydroponic cultivation)

In deze presentatie van Pieter Vlaar gaat het over watermanagement op bedrijfsniveau vanuit open teelt (uien, bieten) of glastuinbouw (op water telen).

Watermanagement wordt steeds meer een uitdaging. Hoe kun je dat aanpakken? Het is een zeer uitdagend en complex probleem, met enerzijds regelgeving rondom watermanagement en anderzijds klimaatadaptatie.

Vanuit het onderwijs wordt er vaak vanuit een biologisch perspectief naar gekeken, maar er zijn ook allerlei fysische en chemische aspecten aan verbonden.

Het onderwerp laat het bredere nut van de sector zien