Syngenta


Syngenta (Enkhuizen) is een wereldwijde marktleider in de groente- en bloemenveredeling en productie van jonge planten.

Grow more from less is een belangrijke drijfveer voor Syngenta Seeds. Met het oog op de sterk groeiende wereldpopulatie en tegelijkertijd krimpend landbouwareaal zijn Syngenta’s innovaties gericht op hogere voedselproductie per hectare landbouwgrond, met minder verspilling van water. De toepassing van nieuwe rassen en moderne technologie kan de opbrengst in droge klimaatzones sterk verbeteren.

In de regio Seed Valley werken 600 medewerkers, in De Lier (Westland) nog eens 150. Syngenta is wereldwijd vertegenwoordigd met dochterondernemingen in 90 landen.

Syngenta Seeds biedt haar werknemers flexibele werktijden en parttime mogelijkheden. De actieve personeelsvereniging brengt regelmatig veel collega’s bij elkaar voor sociale evenementen. Om een steentje bij te dragen aan de Enkhuizer  community, ondersteunt Syngenta Seeds de restauratie van het orgel in de Westerkerk te Enkhuizen.